top of page

Kunnen we God begrijpen?

Hoe vaak is het al tegen jou gezegd dat je God toch niet kunt begrijpen en dat – als er een tegenslag gebeurt – het vast wel in Gods plan past?

Gods wegen hoger dan onze wegen? Geldt dat wel voor jou?

Een dooddoener waar je helemaal niets mee kunt, die ook nog eens met de Bijbel in de hand uitgelegd wordt. Deze tekst staat in Jesaja 55:8 en verder: Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Alleen, het is belangrijk dat je leest tegen wie God dit zegt. Kijk het filmpje of lees verder.


We beginnen bij het begin van Jesaja 55. Dit start met een oproep dat je mag komen naar God. Iedereen die dorst heeft, kom, ook als je geen geld hebt. Iedereen is welkom. Vervolgens zegt God: Luister aandacht naar mij en uw ziel zal leven. Oké, dus luister naar wat God zegt in Zijn Woord en door Zijn Geest.


En dan in vers 7 spreekt God via Jesaja specifiek tot de goddelozen, de mensen die – nu in onze tijd - Jezus niet volgen en liefdeloos zijn. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten verlaten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal Hij (God) zich over hem ontfermen.


En dan begint vers 8: Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen.

Dus tot wie zegt God dit? De mens die onrecht doet en God niet volgt.

Tegen de mensen die Jezus niet volgen zegt God: Mijn wegen zijn hoger dan de jouwe. En hij zegt ook tegen de goddeloze: Jouw wegen zijn niet mijn wegen.


Want God is gerechtigheid en de goddeloze doet ongerechtigheid.

Dat Gods wegen dus hoger zijn dan de onze, zegt God tegen de mensen die Jezus niet volgen.


Ook in het nieuwe testament zegt Paulus in 1 Korinthe 2:16: Maar wij hebben de gedachten van Christus.

En ja, God is groter, wijzer, en heiliger dan wij.


Alleen in Johannes 14:26 zegt Jezus dat de Heilige Geest komt en ons in alles onderwijst wat Jezus ons geleerd heeft.

Je merkte het ook aan de discipelen, ze snapten hem vaak niet. Ze hadden niet eens door dat Jezus gekruisigd moest worden.


Maar daarna kwam de Heilige Geest en verkondigden ze het evangelie van het Koninkrijk van God, genazen ze zieken, wekten ze doden op, dreven ze demonen uit, stichten ze gemeentes en maakten ze discipelen. Dat is Gods weg.


Het koninkrijk van God, waar geen pijn en verdriet meer is en recht en blijdschap heerst.


Ps. Abonneer je op ons Youtube kanaal, vanaf nu gaan we regelmatig Bijbels onderwijs plaatsen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Comentários


bottom of page