top of page
Christelijke coaching en community bij Jozua en Kaleb

blogs

Gods plan voor jouw leven & Wat is een roeping?

Lees meer over Gods plan en Gods roeping voor jou.​

Laat je inspireren hoe je tot zegen kunt zijn.

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik...

bottom of page