top of page

Wordt partner

''Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.'' Spreuken 3:9,10.

We zullen nog onderwijs geven over 'Economie van het Koninkrijk' en 'De zegen van geven'. Je geeft niet alleen om de missie die God ons gegeven heeft te realiseren, maar je loopt in lijn met de principes die God gegeven heeft. Met elkaar zijn we het lichaam van Christus. We bouwen elkaar op. Bouw je mee?

Geef eenmalig

Het is mogelijk om voor een bedrag naar keuze ons eenmalig te steunen.

2

Partner maandelijks

Wil je partner worden van onze bediening? Dan heb je de mogelijkheid om ons maandelijks te steunen.

Business Event Jozua en Kaleb.jpg
bottom of page