top of page

Manipulatie en bedreiging?

Manipulatie en dreiging dat het slecht met je afloopt, is een van de gebruikelijke reacties van tegenstanders van God als het evangelie verspreid wordt. Even een korte intro over wat ik straks ga delen: Jezus is gekruisigd, opgestaan en opgegaan naar de hemel. De Heilige Geest is uitgestort en de discipelen weten dat het nu hun beurt is om aan de slag te gaan. Net zoals jij nu aan de beurt bent om aan de slag te gaan met Gods Koninkrijk. Petrus en Johannes komen bij de tempel en ze genezen een kreupele man. En vervolgens ontstaat er een discussie met serieuze gevolgen. Je kunt dit vinden in Handelingen 3 en 4.

Macht en ergernis?

De leiders met machtsposities zetten de discipelen geërgerd gevangen, de leiders geloven het wonder eigenlijk niet, maar erkennen wel dat er iets gebeurt is. Want de zieke persoon staat nu genezen naast hun. En ze dreigen dat ze niet meer mogen spreken in de Naam van Jezus. Vermoedelijk bang voor hun eigen positie. De leiders gooien de discipelen in de gevangenis, maar omdat ze geen gegrond bewijs hebben, worden de discipelen weer vrijgelaten. De reactie van God is overweldigend, lees maar in Handelingen 4:29 en verder:

Kijk hier het filmpje dat Maurice gemaakt heeft (4 minuten) of lees hieronder verder naar wat Gods reactie is:Lees in Handelingen 4:

Vers 29: Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilige Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. Dus zelfs de plaats waar ze waren, werd bewogen door de Heilige Geest. Zo krachtig! En daarna zie je dat de volgelingen van Jezus bezittingen met elkaar delen, en dat er veel wonderen en tekenen gebeurden door de handen van de apostelen in Jezus’ naam, zie Handelingen 5:12. Zelfs de mensen die door Petrus’ schaduw liepen, werden genezen.

Eenheid en kracht van de Geest

Je kunt een aantal belangrijke lessen leren hoe Petrus, Johannes en de andere discipelen omgingen met manipulatie en dreiging: - Wat er ook gebeurt: Deel het evangelie (4:19, 31, 33) - Doe dit in eenheid met je geestelijke broers en zussen (4:23, 24, 32, 35) - Deel informatie met je broers en zussen (4:23, 35) - Vraag erkenning en recht aan God om de dreiging / manipulatie die er is (4:25/29) - Aanbid God (4:24) - Vraag God om genezingen, tekenen en andere wonderen (4:29) én handel daar ook naar: leg dus bijvoorbeeld ook de handen op zieken en genees ze in Jezus’ naam (4:31,33, 5:12, 16) - Deel bezittingen met broers en zussen, zorg dat niemand gebrek lijdt (4:32, 35, 37) - Wees vrijmoedig in het delen (4:31)


Je hoeft niet bang te zijn, God is met je en besef welke kracht God jou gegeven heeft.


Ps. Jouw verlangen met God realiteit? Laat je niet tegenhouden.


Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Commenti


bottom of page