top of page

De roeping van God voor jou

Wat is een roeping van God? Voor de één een groot en beladen thema, voor de ander dagelijkse kost. Wat betekent het als je een roeping van God hebt? Is iedere christen geroepen door God, gaat een roeping om een speciale taak of opdracht of simpelweg over de manier hoe je leeft? Hieronder bespreken we kort een aantal Bijbelteksten én persoonlijke actuele voorbeelden.


Wat zegt de bijbel:

1) Geroepen om Jezus te volgen: Iedere christen is geroepen om Jezus te volgen, lees bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Paulus schrijft aan de gemeente als geheiligden in Jezus Christus. In vers 9 schrijft Paulus dat je als volger van Jezus geroepen bent om in gemeenschap, in relatie met Jezus Christus te zijn. Of zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 1: 15 dat je geroepen wordt om heilig te zijn, omdat God heilig is.

2) Specifieke roeping ontvangen: Je kan ook de opdracht, de roeping krijgen om speciale opdracht uit te voeren. Abraham bijvoorbeeld kreeg de opdracht om te emigreren, dit kun je lezen in Genesis 12:1. Paulus kreeg de opdracht om de heidenen het evangelie te vertellen (Handelingen 9:15). Mozes werd geroepen door God om het volk Israël uit Egypte te leiden en vervolgens gaf Mozes deze opdracht jaren later door aan zijn opvolger Jozua.


Problemen bij een roeping

Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over roeping in de bijbel, ook de stelling dat ieder mens geroepen is om Jezus te volgen. Maar op een of andere manier ontstaan er toch vaak problemen als het gaat om roeping. Je kunt vragen hebben over of je wel weet wat Gods plan is voor jouw leven of dat je niet weet hoe je Gods stem moet verstaan, zodat je ook weet of het God is die je roept. De vraag die je jezelf kunt stellen is of het probleem is of God wel roept of dat je teveel herrie in je leven hebt zodat je Gods stem niet kunt horen.

Jouw roeping van God is: Heilig zijn

De basis is dat je beschikbaar bent, je hart openstelt voor je redder Jezus de Messias. Door Jezus ben je verlost en mag je in vrijheid leven. Waar je ook aan vastzit, Jezus heeft het offer gebracht voor jou, om vrij te zijn. De opdracht om heilig te zijn geldt voor alles waar jij mee bezig bent. In je relatie, in de vriendschappen die je hebt, op je werk, in hoe je praat over anderen. Of je nu wel of niet Gods roep hebt gehoord, dit is voor jou een vraag. Jezus Christus zegt het zelf: Bekeer je en geloof het evangelie (Markus 1:15). Ga leven vanuit dat goede nieuws. Je kunt zowel in het oude als nieuwe testament genoeg rijtjes vinden van dingen die je als christen beter niet meer kunt doen. Let even op wat je nu leest: Je bent niet geroepen om te stoppen met zondigen, je bent geroepen om Jezus te volgen. Ik zeg het een beetje zwart-wit, maar het gaat je niet lukken om te stoppen met waar jij ook tegenaan loopt. Verslaving, altijd maar de ruzie op zoeken, continue gelijk willen hebben, hoogmoedig zijn, gierig zijn: kortom je leven zo inrichten dat het om jou draait. Gods kracht wordt in jouw zwakheid volbracht, en hoe doe je dat? Door te blijven in Jezus en dan zul je ook vruchten dragen, dan besef je dat je heilig bent en wil je ook zo leven. In alles wat je doet.


Hoe nu verder met de roeping van God?

De vraag die je je ongetwijfeld afvraagt, maar hoe nu verder? Want je hebt deze voorgaande boodschap misschien al honderden keren gehoord. Je weet het wel dat je in Jezus heilig bent. Maar wat nu als ik een verlangen hebt, een droom voor een prachtige toekomst en ik weet niet of dit van God is? Hoe spreekt God überhaupt of kan ik Zijn stem wel verstaan? Mozes kreeg de roeping om het hele volk Israël uit te leiden uit de slavernij van Egypte en hij had er zelf weinig trek in. Mozes bedacht allerlei excuses om maar niet op pad te gaan. En zelfs toen hij akkoord had gegeven, ging de Farao keer op keer dwarsliggen. Paulus werd geroepen toen hij op pad ging om juist christenen te vervolgen. En toen Paulus overstag was om Jezus te volgen, heeft hij zelf in zijn hele leven vervolging gekend. John Hyde (1865-1912) was een evangelist die in India gediend heeft. Gebed was zijn wapen om de onbereikte bevolking te bereiken met het evangelie. Hij bad zoveel dat hij andere levensbehoeften zelfs verwaarloosde. John Hyde wist dat hij moest bidden voor de mensen om hem heen. Wat is nu de overeenkomst tussen deze personen en nog vele anderen die een geroepen zijn door God voor een opdracht?


Je ogen gaan open voor de roeping

Deze mannen en nog vele andere vrouwen en mannen die zich geroepen weten door God, hebben hun ogen geopend en zijn bereid om te gaan. En God die leidt en ja, blijkbaar zul je ook lijden. Je moet jezelf opofferen om God en zijn mensen te dienen. Hoe doe je dat? En wat kan je roeping zijn?


Kan je werk je roeping zijn?

Zoals gezegd is de basis dat waar je ook bent, je geroepen bent om heilig te leven. Voor mij persoonlijk was het zowel duidelijk van God om een stichting in Gouda op te richten als de organisatie Jozua en Kaleb te starten. Met mijn werk in Gouda is dat via verschillende gebeurtenissen duidelijk geworden. Ik wilde bijvoorbeeld tijdens mijn studie overstappen naar de deeltijd variant, omdat ik kon blijven hangen bij mijn destijdse stageplek. Maar ik wilde per se een minor volgen ‘discipelschap en leiderschap’, die alleen maar gevolgd kon worden als ik de voltijd studie bleef volgen. Ik heb er voor gebeden en met mensen overlegd en heb toch de voltijd studie gekozen. Vervolgens ben ik via die minor discipelschap en leiderschap in aanraking gekomen met verschillende mensen, wat ertoe heeft geleid om een stichting in Gouda op te richten waar we jongeren helpen maatschappelijke impact te maken.


Mijn ogen gingen open voor de nood die er in Gouda was gecombineerd met de kansen die er lagen om jongeren hiervoor te enthousiasmeren deze problemen op te pakken. Dit proces heb ik biddend proberen te gaan. Maar zelfs voordat ik mijn werk in Gouda startte, had ik al het verlangen om tot zegen te zijn voor Nederland én Israël en dit aan elkaar te koppelen. Mijn ogen zijn geopend dat veel mensen in Nederland nog niet doen waarvoor ze geroepen zijn én daarnaast ervaar ik een last dat juist onder de Joden het evangelie van Jezus de Messias weinig verkondigd wordt. Met alle pijn die de christenheid in de afgelopen eeuwen onze oudste broer (Israël) heeft aangedaan, kan ik mij dat goed voorstellen. Maar, zoals ik geleerd heb, ‘kan niet bestaat niet’. Uit dit verlangen en tijdens een gebed kwam het verhaal van de ontdekkingstocht van Jozua en Kaleb in mij op en op dat moment wist ik dat dit mocht omzetten tot een organisatie waar we nu staan. Met Jozua en Kaleb helpen we mensen in Nederland hun droom, hun roeping, samen met God vorm te geven én doneren we 10% van de inkomsten uit De Ontdekking aan een Israëlische zendingsorganisatie, zodat juist in Israël het goede nieuws van Jezus de Messias gedeeld wordt.


Ik zie mijn werk als mijn roeping. Het kan voor jou anders zijn, dat het niet ‘betaald’ werk is. Je kunt het ook zo zien:

In het Koninkrijk van God is niemand werkloos.


Maak je fouten tijdens het uitvoeren van je roeping?

Tijdens het uitvoeren van je roeping, kun je onder druk komen te staan. Je gezin, je sociale leven, je huidige baan, kort gezegd jouw omgeving merkt dat je een andere richting inslaat met je leven. Je gaat offers brengen. Dat is niet per se goed of fout. Je hebt je gezonde verstand en de wijsheid van je hemelse Vader nodig om de juiste keuzes te maken. Ook in het uitvoeren van je roeping zul je fouten maken. Waar je op moet letten is dat je je niet gaat verschuilen achter: ‘Ja maar God heeft gezegd dat ik dit moet doen’. Welke boodschap geef je dan af aan de ander? Ja, het klopt wel, alleen is er ook aan je gevraagd om bijvoorbeeld alle tijd die je ’s avonds hebt aan de kerk of wat ook jouw roeping is, te besteden en daardoor dus geen tijd te hebben voor bijvoorbeeld je gezin? God staat bovenaan, dan je gezin (als je dat hebt) waar je verantwoordelijkheid voor hebt en vervolgens pas waarvoor je geroepen bent. Wees daarom zuinig op de mensen om je heen en ga samen met hun en God dit proces aan. Blijf communiceren, wees transparant, overleg je strubbelingen, ga niet eisen maar doe het in overleg. Als God jou geroepen heeft, beloofd hij jou ook bij je te zijn waar je ook naar toe gaat. Cijfer jezelf weg, durf je fouten toe te geven en je zal de balans vinden die haalbaar is. Bedenk ook dat jouw roeping als


nog van God is, jij bent niet eindverantwoordelijk. Je mag spelen in de speeltuin van de Vader en jij krijgt de juiste instrumenten tot je beschikking.


Iedereen die te maken heeft met een roeping om erop uit te gaan, te veranderen, het heilig zijn en actief op pad gaan wil ik vragen om genadig te zijn. Genadig te zijn voor jezelf als je een roeping hebt, niet alle druk ligt op jou. Ervaar je dat wel, ga dan het gesprek met je hemelse Vader aan. Ben je betrokken bij een roeping van iemand anders? Geef diegene vertrouwen en liefde, blijf in gesprek met jouw God en de Geest zal je leiden. Breng je eigen angsten, onzekerheden voor aan elkaar en God.Het doel van een roeping

Wat ga je bereiken als je de roeping van God volgt? In vele voorbeelden is duidelijk gebleken dat je zult lijden, ergens zul je offers moeten brengen. Tijd, geld, bezit, ego, controle, fysieke ongemakken, beperkingen of vervolgingen. Maar houd de prijs op het oog. Met jouw roeping zul je tot zegen zijn. Abraham kreeg de belofte mee dat hij tot zegen zou zijn en dat door hem heen alle volken gezegend zullen worden. Uit Abraham is Jezus de Messias geboren, jouw Koning, jouw Redder. Door het geloof in Jezus deel je in de zegen en ben je geroepen om tot zegen te zijn. Open je ogen. Wees heilig. Volg Jezus en leef Zijn roeping voor jou.


Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Comments


bottom of page