top of page
Christelijke training Jozua en Kaleb

christelijke Training

''DE ONTDEKKING''
Speciaal voor jouw team
+ in de kerk
+ op het werk

 

Christelijke training voor jouw team
 

Maurice de Korne - Jozua en Kaleb - Foto

Voor op je werk, in de kerk of pioniersplek of met welk team jij ook tot zegen wilt zijn.​

De teamleden vormen de organisatie. Daarom trainen we niet de organisatie, maar jouw team. Aan welke missie neemt ieder teamlid deel en gebeurt dit in de kracht van God?


 

Resultaat?  Ieder teamlid...
 

  • Wordt gezien en gehoord

  • (her)Ontdekt zijn motivatie om tot zegen te zijn

  • Benut zijn of haar netwerk optimaal

  • Plukt tijdens de training al de eerste vruchten

  • Verslaat reuzen die de missie in de weg zitten

  • Leeft vanuit de kracht van Gods belofte

Als team wordt je getraind in de zeven wijsheden van Jozua en Kaleb.
De training ''De Ontdekking'' bestaat uit twee dagdelen op uw locatie.

Voorafgaand ontvangt ieder teamlid een invulformulier om een beeld te vormen welke vragen er spelen in het team. Tien weken na de laatste training volgt een opvolggesprek met één van de teamleden. Dit om in kaart te brengen wat het resultaat is en indien nodig bij te sturen.


 

bottom of page