top of page

De zeven wijsheden

Het verhaal van Jozua en Kaleb zit boordevol wijsheden. Tijdens het ontstaan van Jozua en Kaleb heeft Maurice de Korne zeven wijsheden ontdekt. Hierop is onze organisatie gebouwd. Door deze wijsheden toe te passen met het uitvoeren van jouw droom samen met God, zal je tot zegen zijn voor je omgeving.

01) Gods ontdekking

Onze organisatie is ontstaan vanuit de bijbelhoofdstuk Numeri 13 en 14. Eigenlijk nog een hoofdstuk eerder. Daarin staat het verhaal beschreven dat Aäron en Mirjam, de broer en zus van Mozes, zijn leiderschap in twijfel trokken. God bestrafte dat en Mirjam moest zeven dagen buiten het kamp wachten. God sprak in het heden en Mirjam moest zich buiten het volk houden, totdat ze weer rein was en met het volk mee mocht optrekken. Dit staat expliciet benoemd.

Het volgende hoofdstuk spreekt God opnieuw. Nu in de toekomst, twaalf leiders mogen het beloofde land ontdekken. Als jij in Gods toekomst actief wil zijn, is de vraag aan jou dat je God je hart laat ontdekken. Wat is jouw motivatie om Gods toekomst in te gaan? Laat jezelf ontdekken door God en God zal vervolgens ook spreken om Zijn toekomst door jou te laten ontdekken.


02) Gebruik je netwerk

Jozua had Kaleb en Kaleb had Jozua. Maar deze twee leiders hadden ook nog tien mede-verspieders. Met zijn twaalven gingen ze op pad, het onbekende maar beloofde land tegemoet. God had hun een prachtige toekomst vol van overvloed beloofd. Tien van de twaalf durfden uiteindelijk dit land niet in te trekken, maar twee daarvan wel. Jozua en Kaleb. Zij versterkten elkaars netwerk. Welk netwerk heb jij om je heen en versterken ze jou? En hoe zorg je ervoor dat je een sterk netwerk om je heen hebt?


03) Pluk de vrucht

Eenmaal in het beloofde land, moesten de verkenners goed opletten hoe het land en de bevolking was. Mozes wist allang dat het een vruchtbaar land was, God had dit tenminste beloofd. Het volk was misschien nog niet zo overtuigd. Daarom namen de verkenners een grote druiventros mee om te laten zien hoe vruchtbaar het land was. Welke vrucht kun jij nu al plukken, waarmee de verlangens die God in jouw hart heeft gelegd, zichtbaar worden?


04) Deal met reuzen

Vroeg of laat krijg jij te maken met reuzen op je pad. Zeker als je met in Gods Koninkrijk actief wil zijn. Jozua en Kaleb hadden hier ook mee te maken. Nadat ze verslag hadden uitgebracht aan Mozes en het volk, zorgden de tien andere verkenners ervoor dat het hele volk negatief werd en het beloofde land niet wilden intrekken. Negativiteit werd een enorme reus. Het hele volk moest de woestijn in. Na 40 jaar mochten ze het opnieuw proberen, de droom van God was uitgesteld vanwege ongehoorzaamheid. Eenmaal het land binnengetrokken stuitten ze op Jericho, de stad met versterkte muren. De reus was groot, maar Gods kracht is sterker. Na het aanbidden van de Heer van de hemelse legermachten storten de muren met een daverend geraas in. Hoe ga jij om met de reuzen op je pad?05) Sta in voor de ander

Genade en vergeving, twee belangrijke waarden die vanaf het begin van ons geloof basisprincipes zijn. Jezus hing aan het kruis om onze schuld op te nemen. Mozes vroeg God vergeving voor de ongehoorzaamheid van het volk toen ze het beloofde land niet wilden intrekken. Als Mozes dit niet had gedaan, was het complete volk ter plekke vernietigd.

Op welke manier sta jij in voor de ander met jouw dromen en verlangens? Dien je de ander en sta je echt geestelijk voor ze in?


06) Vertrouw Gods belofte

Jozua en Kaleb waren uiteindelijk de enige twee van hun generatie die de beloofde droom van God werkelijkheid hebben zien worden. Waarom? Omdat zij de beloften van God vertrouwden door ze uit te spreken. We komen veel mensen tegen die niet durven uit te spreken waar ze diep van binnen hoop voor hebben. Spreek je dromen uit, niet alleen richting God maar ook de mensen om je heen. Als jij in beweging komt, geef je God de ruimte om bij te sturen. Vertrouw de beloftes die God aan je geeft.


07) Leef Gods kracht

Jozua en Kaleb vertrouwden Gods belofte. Maar toen ze iets geproefd hadden van de beloofde toekomst van God, moesten ze wel nog 40 jaar door de dorre woestijn dwalen. Hoe hebben ze dat gedaan? En toen ze uiteindelijk wel de beloofde droom mochten realiseren? Mozes riep de Naam van God aan toen het moeilijk was en God vergaf, omdat Hij vergeving is. De kracht van God werd geopenbaard. Jaren later toen Jozua de leiding had overgenomen, riepen ze met het hele volk de Naam van God aan, en de kracht van God barste los. Muren vielen in en bevrijding werd gegeven. Gevangen in slavernij was definitief een einde en vrijheid lonkte in een stabiel land vol overvloed. De enige opdracht die het volk had was de kracht van God leven. Een beroep doen op wie God is en daarnaar handelen. Wil jij jouw droom samen met God realiseren? Leef Gods kracht! Doe jij waarvoor je bedoeld bent? Neem contact met ons op als je met dit thema aan de slag wil alleen, of met je team. Leef Gods kracht en wees tot zegen voor je omgeving.Comments


bottom of page