top of page

Zonder financiële zekerheid wandelen in geloof


Zonder financiële zekerheid nam ik een stap in geloof.


Is dat slim? Is dat wijs? Is het handig om dit met jou te delen? Ik heb geen idee. Maar in het proces om full time te gaan ondernemen voor Jozua en Kaleb, kwam meerdere keren de tekst voorbij: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal u gegeven worden.' Terwijl ik echt geen jaar 'financieel' vooruit kon kijken. God weet wat ik nodig hebt. Waar ik voor verantwoordelijk ben. En ik zeg niet dat 'Jozua en Kaleb' 100% het Koninkrijk van God is, maar ik probeer God te volgen en Hem in alles eerst te betrekken. Net zoals vele geloofsvoorbeelden, betekent geloof voor mij dat ik met mijn gedrag handel naar wie God zegt dat Hij is.


Een voorbeeld:

Als ik om vergeving vraag voor iets dat ik verkeerd heb gedaan, vertrouw ik erop dát God mij vergeeft. Dat staat ook letterlijk in Gods Woord, bijvoorbeeld 1 Joh. 1: 9.


Dit komt je waarschijnlijk wel bekend voor. En nu een stap verder: Als Jezus dan zegt dat ik mij geen zorgen hoeft te maken, waarom ik dat dan doen? Ik bedoel trouwens niet dat dit betekent dat ik er met mijn pet naar mag gooien. De mensen die mij kennen weten dat ik eerder te veel dan te weinig werk. Dus ja, met Jozua en Kaleb hebben we een strategie, een communicatieplan, een businessplan en allerlei tools die ons helpen. Maar Jezus Christus is ons fundament.


En dat wandelen in geloof, wat betekent dat (2 Korinthe 5:7)? Dat betekent dat je dus handelt naar wie God zegt dat Hij is. Nadat de 12 verspieders terugkwamen uit het beloofde land, kwam het volk in opstand. Ze durfden het niet aan om het land met versterkte steden en reuzen binnen te trekken, ondanks dat God het had beloofd dat ze dit land zouden bewonen. God wordt boos en wil het volk vernietigen. Mozes doet een beroep op God, zoals God zich geopenbaard heeft aan God. En God vergeeft, maar stuurt ze nog wel 38 jaar terug de woestijn in. God doet wat Hij zegt, juist als hij erop 'aangesproken' wordt. We kunnen ons vaak afvragen waarom God niets doet, maar God is altijd beschikbaar. Soms moet jij alleen de stap zetten.De 10 melaatsen riepen van een afstand naar Jezus en Jezus riep van een afstandje terug. 'Ga naar de priesters'. Ze waren toen nog niet gezond, maar genazen terwijl ze onderweg naar de priesters waren. Jakobus zegt het niet voor niets dat geloof zonder de werken dood is (Jakobus 2:20). En dat betekent niet dat je met 'goede werken' je plekje in de hemel verdient. Maar dat betekent dat je handelt naar wie God zegt dat Hij is. Dus, je hoeft je geen zorgen meer te maken over aardse primaire behoeftes, God weet wat je nodig hebt (Mattheus 6:25).


Je hoeft niets tekort te komen, als je weet dat God in al je behoeften naar Gods rijkdom je zal voorzien in Christus Jezus (Filippenzen 4:19)


Je hoeft je leven niet meer te laten beheersen door de Satan, je weet toch dat Hij die in jou is, meerder is dan die in de wereld is (1 Johannes 2:14)?


Je hoeft je niet afgewezen te voelen, want er staat in de Bijbel dat je niet veroordeeld bent, omdat je in Christus bent (Romeinen 8:1)?


Waarom zou je jezelf als een mislukkeling zien? Door Jezus ben je in alles een overwinnaar (Romeinen 8:37). En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit is wat Gods woord ons leert. Jezus leert in Johannes 10:27 dat de schapen Hem kennen, ze dat Hem volgen en dat ze Zijn stem horen. Als je Zijn stem hoort, door bidden en Bijbellezen, is het aan jou dat je ook doet wat je hoort.


Volg Jezus!

Ps. Wil je weten welke stappen ik persoonlijk ook genomen heb met God om full time te gaan ondernemen? Die zijn allen vertaald in het programma 'I Am'. Klik voor de video met uitleg voor het programma 'I Am'.
Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Comments


bottom of page