top of page

Vermenigvuldig Goddelijke vruchten

De grote opdracht die Jezus gaf aan zijn discipelen, was al duizenden jaren eerder begonnen.

''Ga heen en discipel al de volken, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.''

Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht zijn evangelie te vermenigvuldigen over de hele aarde. Met Jozua en Kaleb investeren we ook in vermenigvuldigen. Als jij je droom hebt ontdekt met God en je verlangens realiteit gaan worden, stimuleren wij dit niet alleen te doen. Je hebt mensen om je heen nodig, die jou ondersteunen. Niet alleen zodat jouw verlangens stevig gefundeerd zijn, maar ook dat je de juiste mensen kan bereiken. Je droom hoef je niet voor jezelf te houden. Dat is hoe wij het vermenigvuldigen voor ons zien. Dat jij voldoende mensen om je heen hebt om je te steunen én dat jij je droom kan vermenigvuldigen zodat je tot zegen bent voor de mensen om je heen.


Stel dat Jezus geen discipelen rond zich had gecreëerd, hoe had Hij zijn evangelie dan de wereld in gezonden? Stel dat Mozes Jozua en Kaleb niet had, hoe was het volk dan verder geleid? Natuurlijk, onze creatieve Schepper had vast een ander plan bedacht. Maar het is een levensprincipe dat we vermenigvuldigen wie we zijn, wat we doen, zodat dat wat belangrijk is, doorgaat.


''God droomt van vermenigvuldigen.''

Soms kan het lastig zijn te vermenigvuldigen. Denk aan je werk, het liefst doe je een klus zelf, omdat je dan weet dat het goed gaat. Omdat jij meer ervaring hebt dan bijvoorbeeld je collega, is de kans groter dat het bij jou tot een goed resultaat komt. Mike Breen, auteur van onder andere het boek 'missionaire leiders vermenigvuldigen', beschrijft in een van z'n boeken een voorbeeld waarin hij geleerd heeft te vermenigvuldigen. Breen was betrokken in de leiding van een kerkgemeenschap. Het was een bloeiende gemeente en alles draaide rond een klein team, waar hij onderdeel van was. Nadat hij een aantal jaar weg was en weer op bezoek kwam, was er nog weinig over van de bruisende gemeenschap die het eerst was. Hoe kwam dit? Omdat hij niet geïnvesteerd had in vermenigvuldigen. In de volgende gemeente waar hij diende, hebben ze vanaf het begin af aan mensen betrokken bij de uitvoer van de plannen. Als een van de leiders wegviel, stonden er twee klaar om zijn taken over te nemen.


Wij bieden jou een christelijk coaching programma en community waar jij jouw droom met God waarmaakt
Jouw droom met God

Het vermenigvuldigen is niet alleen van belang voor de verduurzaming van wat jij doet, maar dit is net zo goed van belang voor wie je tot zegen wilt zijn. Je kan je droom niet tot realiteit brengen als jij je boodschap niet vermenigvuldigt. Vermenigvuldig wat je doet, laat je steunen en help anderen hun droom te verwezenlijken. Dan ben je tot zegen. En Jezus zei:


''Ik ben met jou, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.''

'' Wij bieden jou een christelijk coaching programma en community waar jij jouw droom met God waarmaakt. Jouw droom met God = Gods droom voor jou.''

Comments


bottom of page