top of page

De rol van Israël


Wist je dat er ooit een leider heeft geleefd, waar wij de impact nog dagelijks van merken? Het is iemand die vrede op het oog heeft, een prachtige toekomst. Zijn naam is Jezus. Door Hem krijg je toegang tot het leven na dit aardse bestaan. Jezus is de basis van mijn leven, het fundament van hoe ik mijn leven invul.


Wie is Jezus voor jou?

Of dit voelt als een utopie voor jou, iets idealistisch maar niet realistisch. Je verlangt ernaar, maar ervaart er niets van.


De God die hemel en aarde gecreëerd heeft, geeft jou de ruimte om te ontwikkelen en te ontdekken. In je leven heb je de mogelijkheid om Gods nabijheid te zien. Loop bij een koude, donkere avond eens naar buiten en tel de sterren. Wat een verwondering!

Duizenden jaren geleden waren Abraham en God met elkaar in gesprek. Abraham was een beetje beduusd, God beloofde dat zijn loon zeer groot zou zijn.

Maar Abraham was al oud en had geen kinderen. God gaf hem de opdracht om de sterren te tellen, zo groot zou zijn nageslacht worden! Abraham geloofde zijn Maker en vermoedelijk ken je het vervolg van de geschiedenis.


Een zoon werd geboren, een volk ontstond, de geschiedenis van pijn, moeite en vreugde werd geschreven.

Een volk dat beloofd was, bracht een maagdelijke geboorte voort en Jezus de Joodse Messias was een feit. Jezus, hét woord van God. Deze God, jouw God, had een volk apart gezet. Hij zou het zegenen, nabij zijn, heiligen. Het volk zou de hele aarde zegenen. Door Jezus heen is dit werkelijkheid geworden en tot op de dag van vandaag, niet gestopt.


Het Joodse volk is tientallen jaren nadat Jezus op aarde wandelde over de hele aarde verstrooid. Het is een wonder dat het volk überhaupt nog bestaat. De vele oorlogen die tegen hun zijn gevoerd, zijn ontelbaar. De holocaust van afgelopen eeuw is niet de eerste poging om het volk compleet uit te roeien. De Spaanse Inquisitie in de 15e eeuw was deels gericht op uitroeiing van de Joden. De landen waar de Joden in de loop van de jaren heenvluchten kwamen tot bloei. Denk aan Groot Brittannië, het Ottomaanse Rijk en Nederland. En de bloei van het wereldrijk Groot Brittannië was voorbij, toen ze beslissingen namen die nadelig waren voor het Joodse volk. Zonder al te ver op deze materie in te gaan, kun je uit de geschiedenis opmaken dat de belofte van God aan Abraham nog steeds geldt: Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken die u vervloeken. Een confronterende, maar rake boodschap. Doet het Joodse volk alles goed, nee dat is niet de boodschap. Wat dan wel en waarom hebben we met Jozua en Kaleb een relatie met het volk Israël?


Duizenden jaren geleden heeft dit volk de opdracht gekregen om tot zegen te zijn voor de wereld. Wij geloven dat dit volk ook met het Evangelie van Jezus de Messias tot zegen zal zijn. Die geestelijke opwekking is al onderweg. Hoe dan?

De vallei van dood werd de vallei van leven.

Ezechiël kreeg een visioen met een dal vol dode menselijke botten. Nadat hij moest profeteren van God, kwam er vlees en huid op de botten. Na nog een keer gesproken te hebben tegen de botten, kwam de Geest van God in de lichamen en stonden ze op en kwamen ze tot leven. Dit betekent dat het volk Israël hersteld wordt, een land krijgt (dat ondertussen vervuld is) en uiteindelijk ook geestelijk opgewekt wordt. Het bijzondere aan dit gedeelte staat in de inleiding. God zegt eerst dat de dode botten de geest van leven in zich zullen krijgen en daarna pas dat ze huid en vlees op de botten zullen krijgen. In de uitvoering krijgen ze eerst huid en vlees en daarna pas de geest.


'' Wij bieden jou een christelijk coaching programma en community waar jij jouw droom met God waarmaakt. Jouw droom met God = Gods droom voor jou.''
Jouw droom met God = Gods droom voor jou

God heeft als eerste beloofd dat ze een Geest van Leven zullen krijgen.

Dat verwijst mijn inziens ook naar dat er een geestelijke opwekking zal zijn én dat ze Jezus de Messias zullen zien en geloven. Vanuit de Romeinen brief weten we dat het volk Israël een gedeeltelijke bedekking voor zich heeft. Dat ze daardoor de Messias nog niet erkennen. Maar het aantal Messiaans belijdende Joden is groeiende. Paulus, die geroepen was om het evangelie aan de heidenen te verkondigen, ging ook eerst naar de synagoges toe. Daarom geloven we dat juist ook deze profetie, een langzaam vervullende profetie is die in de komende jaren steeds verder vervuld zal worden.


Dat is de reden dat we 10% van de inkomsten uit ons programma 'De Ontdekking' doneren aan een Israëlische zendingsorganisatie. Zodat het evangelie in Israël verspreid wordt en we Gods droom voor jou ontdekken, Zijn droom vermenigvuldigen en

tot zegen zijn voor Israël, Nederland en de wereld.

'' Wij bieden jou een christelijk coaching programma en community waar jij jouw droom met God waarmaakt. Jouw droom met God = Gods droom voor jou.''

bottom of page