top of page

Is Nederland er klaar voor?

Voor wat?


Nou, beter gezegd: Voor wie?


En Nederland doet misschien geen recht aan die 'wie'.


Zullen we van Nederland 'de wereld' maken?


Voor de mensen die nu nog hun concentratie hebben om deze vage vragen verder te lezen: Hier komt je antwoord.


Is de wereld klaar voor jou?


En God zei: ''Laat ons mensen maken, naar ons beeld en gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren.''


Is de wereld klaar voor jou, mens, gemaakt naar Gods beeld?


Is het je wel eens opgevallen dat de duivel tegen Jezus in de woestijn zegt (Lukas 4:6) Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven?


Adam, de mensen, jij en ik zijn als eerste geroepen om te heersen over de aarde. En ja helaas, door de zonde is er gigantische kink in de kabel gekomen. De duivel heeft de macht proberen te pakken.


Maar Jezus is gekomen om de macht van de duivel te verbreken.

Jezus is Koning!


En jij bent onderdeel van het lichaam van Christus die geroepen is om heilig te zijn, liefde te delen en tot zegen te zijn.


Nogmaals, is de wereld klaar voor jou?


Ik denk het niet.


Want de wereld zal op zijn kop staan als alle christenen beseffen wie ze zijn in Christus en dat we als gelijkenissen van God de kracht van Gods Geest mogen uitdelen.
Jij bent een geroepen heilige van God.


En jij, waarom zou jij zwak zijn, als de Bijbel zegt dat de Heer je sterkte is en dat je sterk zal zijn en daden doen, omdat je God kent? (Psalm 27:2, Daniël 11:32)


En waarom zou je je laten tegenhouden door de angst voor nederlagen en teleurstellingen, als er in de Bijbel staat dat God mij altijd naar de overwinning leidt? (2 Korinthe 2:14)


En waarom zou je je laten neerdrukken? Jezus heeft de wereld overwonnen, dat geeft je moed. (Johannes 16:33). En door Jezus Christus ben jij in alles een overwinnaar (Romeinen 8:37). De vraag is niet meer: ''Is de wereld er klaar voor?''

Maar,

Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Comments


bottom of page