top of page

Het geheim

In november 2015 - op het moment van schrijven 5 jaar geleden - schreef ik het volgende:

''In 2020 wil ik deelnemer zijn van een project in Israël, dat gericht is op gerechtigheid en vergeving in vrijheid.''

Deze doelstelling was ik tot oktober 2020 vergeten. Ik wist wel dat ik ergens een doel had opgeschreven, maar wist niet wat het inhield en welk jaartal ik eraan had verbonden.


Geheim

De betekenis van 'geheim' is volgens Van Dale: Iets dat nog verborgen wordt gehouden. In deze blog geven we je direct ons geheim prijs. Ons geheim bestaat uit twee delen:

1) Geduld hebben en 2) Het gaat niet om jezelf. In dit verhaal wil ik je meenemen naar het ontstaan van Jozua en Kaleb. Je zal merken dat er een lange adem voor nodig was. Ik ben erg benieuwd wat dit verhaal met jou doet. Ik hoop dat je je bemoedigd voelt aan de slag te gaan jouw droom met God te ontdekken.


Geduld

Een van de vruchten van de Geest is geduld hebben. Zoals je misschien al ergens anders bent tegengekomen, heb ik als oprichter sinds 2014 de droom iets voor of met Israël te betekenen. Zo vaag als dit klinkt, was het destijds ook. Een passie was ontstaan en vragen zijn gesteld. Vragen die vooral als doel hadden mij (Maurice) aan het denken te zetten: 'Waar ben je mee bezig', 'Hoe denk je dat te realiseren dan?' 'Is er wel behoefte?' 'Wie denk je dat je bent?' 'Is het überhaupt realistisch? 'Heb je het niet al druk genoeg?' Allemaal vragen die - ondanks dat ze echt niet allen hardop zijn uitgesproken - wel gesteld of bedacht zijn. Hoe krijg je het voor elkaar om ondanks alle tegenwerpingen, barrières en zeker ook aanmoedigingen, te realiseren waarvoor je bedoeld bent?


Geduld hebben! Vertrouwen dat het goedkomt en uitspreken dat het gaat lukken, met Gods kracht. Dit betekent wel dat je proactief moet zijn. Vrijwel iedere keer als ik in een bijeenkomst zat of als er iemand iets liet vallen over Israël, was ik er als de kippen bij. Regelmatig werd ik op mijn vingers getikt omdat weer duidelijk werd dat ik niet voldoende kennis had of werd ik aan de tand gevoeld met een vraag van: 'Ben je eigenlijk wel eens in Israël geweest?' Nee dat was ik helemaal niet. In de loop van de tijd heb ik verschillende keren de keuze gehad mijn droom op te geven, te pauzeren of volledig zelf te bepalen. Deze keuzes heb ik geen van allen gemaakt.


Onbezonnen

Ik kan mij nog goed een gesprek herinneren met een jonge vrouw die al een paar keer in Israël was geweest. Zij was mijn expert. Ik kende haar niet, maar na een gastcollege van haar gevolgd te hebben, had ik haar direct bevorderd tot vooraanstaand persoon. Na de ontmoeting met haar heb ik direct een plan van aanpak geschreven.


Na 2015 ben ik wel semi-actief bezig geweest met het volk en land Israël. Ieder jaar kwam ik wel aantal mensen tegen die iets met Israël hadden, alleen voor mij werd het niet duidelijk wat ik mocht gaan betekenen.


Ik ging nadenken of het mijn verlangen was of Gods verlangen voor mij? Niets werd concreet, terwijl het verlangen bleef branden. De vraag die ik mij stelde:

''Word ik tegengehouden of gevormd?''

Volharding

Wat ik je probeer te vertellen is dat volharding het geheim van een droom is die uitkomt én dat het leven niet om jou draait. Dromen en verlangen doe je nu, de vervulling van een droom kan lang op zich laten wachten. Opnieuw wil ik met je kijken naar het plan dat ik in 2015 had geschreven.


'' Wij bieden jou een christelijk coaching programma en community waar jij jouw droom met God waarmaakt. Jouw droom met God = Gods droom voor jou.''
Jouw droom met God = Gods droom voor jou

Het doel was in 2020 betrokken te zijn bij een project dat gerechtigheid en vergeving nastreefde in Israël. Sinds mei 2020 ben ik in contact met een Israëlische zendingsorganisatie die het evangelie van Jezus Christus verspreid in Israël en de wereld. Dit doet mij denken aan Lukas 24: 47: ''En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.'' Daarnaast heeft deze organisatie onder een Pro-Life campagne het doel gerechtigheid te doen aan honderden baby's die ieder jaar geaborteerd worden en niet de kans krijgen als nieuwe generatie op te groeien. De in 2015 geformuleerde doelstelling had ik alleen onthouden als dat ik 'iets met de God van Israël' wilde. Nu blijkt dat dit zelfs in de praktijk wordt gebracht. Niet door mijn kracht, maar door Gods leiding. God heeft mij afgelopen jaren laten zien dat mijn leven niet om mij draait. Alle acties die ik doe, of het nu goed gaat of minder goed met mij gaat, zijn bedoeld om God de eer te geven. 10% van de inkomsten uit De Ontdekking doneren we aan deze Israëlische zendingsorganisatie.


Leven in dankbaarheid, vreugde én volharding. Hoe moest ik omgaan met jaren van vorming en ook klein beetje teleurstelling?


''Teach my feet to dance on dissapointment''

Deze woorden zijn in 2015 tegen mij gezegd, kort voordat ik het plan geschreven had met de genoemde doelstelling. De afgelopen jaren heb ik verschillende teleurstellingen gehad dat 'mijn' plannen niet slaagden. Nu kijk ik erop terug dat God mij gevormd heeft, geduld geleerd heeft en tevreden kunnen zijn met wie ik ben en wie God is.


''Vertrouw bij je werk op de Heer, dan zullen je plannen slagen''

Wil je meer van dit geheim leren? Vraag informatie op over De Ontdekking, het prachtige programma van 12 weken of sluit je vrijblijvend aan bij onze community. Vertrouw, heb geduld, volhard en Gods droom wordt werkelijkheid in jou.'' Wij bieden jou een christelijk coaching programma en community waar jij jouw droom met God waarmaakt. Jouw droom met God = Gods droom voor jou.''

Comments


bottom of page