top of page

Gods stem verstaan 'Kom je?'

Petrus antwoordde Hem en zei: ‘Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.’ Hij zei: ‘Kom!’


Denise schrijft haar nieuwe en voorlopig laatste blog over 'Gods stem verstaan'. Denise is actief voor Africa Mercy. Ze heeft de afgeloepen maanden de volgende blogs geschreven: 'Lopen op het water' 'Stap uit je boot' en 'Zinken en gegrepen worden'. Laat je hier inspireren hoe Denise Gods stem verstaat.


In mijn vorige blog schreef ik over teleurstellingen. Wat als deuren dichtslaan waarvan jij dacht dat ze open waren? Vandaag zetten we een stapje terug. Want voordat je voor die dichte deur stond, had je toen nagedacht, geluisterd, en Gods stem gehoord? Hoe doen we dat eigenlijk, Gods stem verstaan?


Ik geloof dat Gods stem verstaan voor iedere christen anders is. God kent ons op een dieper level dan dat wij onszelf kennen en Hij weet daarom precies welke vorm van communicatie wij begrijpen. Hij spreekt de taal van ons hart, nog voordat wij dat weten. Voor Petrus was het heel direct. Jezus was daar en sprak klare taal waar hij niet onderuit kon. Één woord was genoeg: ‘Kom’. Ik merk dat wij hier ook vaak naar verlangen. Een briefje uit de hemel of beter nog, een stem. Iets dat ons denken bevestigt, zekerheid geeft. Alleen eerlijk gezegd denk ik eerder dat we naar bewijs zoeken. We proberen de God die hemel en aarde schiep in diezelfde schepping tastbaar te maken. Maar daarover zegt Jezus: Het kwaad en boosaardig geslacht vraagt om een teken. Door Jezus’ prediking blijkt dat Hij wil dat we leren Hem te vertrouwen, achter Hem aan gaan en luisteren naar Zijn woorden. Niet dat we zoeken naar bewijs voor Zijn bestaan en actieve aanwezigheid in ons leven.


Dat brengt me bij het eerste antwoord op de vraag. Een antwoord dat bij ons niet zo populair is. Omdat het onze inspanning vraagt. Het vraagt ons de Bijbel te openen en ons bij alles wat we lezen af te vragen wat God tot ons zegt. Die woorden zijn niet eens zo persoonlijk. De Bijbel, Gods woord, is geen boek over of voor mij, maar over en voor 'wij'. Het legt uit hoe we God kunnen liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Ik kan getuigen, als je het op die manier gaat lezen, verandert alles. Gods stem verstaan geeft ons geen zekerheid, maar verandert ons hart en schenkt dwars door die transformatie de overtuiging dat deze God de enige God is. Dat deze God het waard is om na te volgen, als een schaap dat de stem van de Herder herkent, omdat die voor hem zorgt en er altijd is. Jezus zegt zelf: Zijn schapen horen Zijn stem en volgen, omdat ze Zijn stem kennen.


Naast het Woord, hebben we een krachtig wapen gekregen: gebed. Dit is bij uitstek de manier om Gods stem te verstaan. In gebed nodig je de Heilige Geest uit één te worden met jouw Geest. Je geeft God de volledige regie over je lichaam, gedachten en hart in gebed en vraagt Hem jou te leren bidden. Je bent kwetsbaar in gebed, als je verwacht dat God zich openbaart. Als ik me echt op Hem richt, ontvang ik Bijbelteksten in gedachten die me helpen te bidden (daarom is het belangrijk het Woord eigen te maken), legt God zonden bloot in mijn gedachten, en vind ik woorden en dingen om Hem te prijzen. Als ik bid in overgave, is mijn gebed geen verlanglijstje meer, maar een ontmoeting met God. Ik verwacht dat Hij mij hoort en verhoort, omdat ik bid in Zijn wil en kracht. Niet omdat ik iets vraag wat ik wil. Heb je je weleens afgevraagd waar je het recht vandaan haalt een verlanglijstje bij God neer te leggen? Wij moeten leren dat we nergens recht op hebben. Zoals 1 Korinthe 4:7 zegt: Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Al wat ik ben en heb, is door God gegeven, ik heb het slechts in bruikleen om Hem te eren. Daar komt ie weer: God wordt het meest geëerd als wij het meest tevreden zijn in Hem.


Door Gods woord te bidden, zullen je ogen open gaan voor Zijn wil, en Zijn spreken in je dagelijks leven. God brengt bijvoorbeeld mensen op je pad die woorden van Hem delen, soms zonder dat zelf te weten. De goede gesprekken die jij met anderen hebt, die je richting geven, komen ook van God. We moeten onze ogen er alleen voor open hebben. En uiteraard, alles aan de Bijbel toetsen. Vaar nooit blind op wat een ander adviseert, ook niet als hij/zij een goede vriend of voorbeeld in geloof is. Als God iets duidelijk wil maken aan je, zal Hij de dat ook altijd direct doen. Derde personen dienen slechts als extra bevestiging, omdat God weet dat wij mensen hardleers en kleingelovig zijn. Onze God is zo goed en genadig voor ons!


Soms spreekt God op bijzondere manieren tot ons, die enkel van Hem afkomstig kunnen zijn. Zo las ik onlangs het boek 'Is dit echt van U, Heer?' over het ontstaan van YWAM en Mercy Ships.


Is dit echt van U, Heer?

Loren Cunningham ontving duidelijke visioenen over een wit schip dat voor een universiteit lag op Hawaii, en om bevestigd te worden en niet op zijn eigen beeld alleen te bouwen, bracht hij dit in zijn groep van leerlingen. Allen ontvingen een deel van zijn visioen en hij werd daardoor bevestigd dat dit Gods stem en wil was. Vandaag is het volledige visioen werkelijkheid! Deze verhalen horen we maar zelden, en het kan ons zowel enorm bemoedigen, als ook teleurstellen omdat we onszelf tekort vinden schieten. Houd in gedachten dat Loren al jaren dicht bij de Heer leefde, letterlijk uit Zijn hand at, dag aan dag, en nachtenlang bad om de openbaring van Gods wil. Hij vertelt zelf over de mislukte aankoop van het eerste schip, dat het mis ging omdat ze het schip boven God eerden. Wij mensen, we moeten onszelf afleggen. Keer op keer, dag na dag. Verwacht dus geen droom of teken, omdat je duidelijkheid wilt, maar ontvang het in dankbaarheid als God jou door een droom een speciale opdracht toevertrouwt. Besef dat dit uitzonderlijk is, en houd je oog altijd op Jezus gericht.

Als je een belangrijke keuze moet maken in het leven, zijn er dus een paar richtlijnen die je kunt volgen. Ga na wat je het liefste zou willen en breng dat in gebed. Onderzoek of wat jij wilt in overeenstemming is met wat Gods Woord zegt. Vraag anderen, die jou goed kennen of ze de keuze bij je vinden passen en ga voor jezelf na of je de kwaliteiten hebt om de keuze tot een goed einde te brengen. Als het antwoord na al deze acties nog steeds ‘ja’ is, wees dan vrij de keuze te maken en te gaan. God stuurt vanzelf bij als Hij dat nodig vindt. Veel mensen ervaren strijd na een het maken van een grote en belangrijke keus. Het is juist dan belangrijk dicht bij God te zijn en in gebed en in Zijn Woord te blijven (het Engelse 'abide' is hier betekenisvoller). Vertrouw erop dat Hij je leidt, over bergen, en door dalen.


Als je twijfelt, of je dit wel kunt, mag ik je één ding zeggen. Als je de Heere kent, heb je Zijn stem al verstaan. Als je je leven hebt overgegeven aan Hem en kunt erkennen dat alles wat jij bent of hebt is ontvangen uit Zijn hand, is dat een wonder. Een wonder van genade dat voor geen enkele procent uit jezelf komt. In de hele Bijbel laat God duizenden manieren zien om tot mensen te spreken. En dat niet alleen, aan het kruis laat Hij nog iets zien. Het bordje boven Zijn hoofd had opschrift in de drie talen die voorbijgangers konden spreken. Zo liet God zien: ik spreek jouw taal. Wees daarom niet bang dat God jou niet kan of wil bereiken. Het enige wat Hij van jou vraagt, is te luisteren en je ogen te openen voor wat Hij doet om jou heen.


Om je een beetje te helpen: ik denk dat mijn communicatietaal met God kunst is. Ik zie God in Zijn prachtige creaties in de schepping, ik eer Hem door te tekenen/schilderen en door te zingen, ik ervaar Zijn aanwezigheid extra in worship en ik word recht in mijn hart geraakt door de tekst van scherpe gedichten. De taal van mijn hart is kunst, en God weet het. Want van alle mensen die ik ooit in mijn leven zal ontmoeten, is er niet één die mij beter kent dan Hij. De Heer van mijn leven, die zegt:


Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en IK zal u rust geven.

Dat is onze God, de God die leeft, en spreekt. Ook tot jou.


Wees gezegend,

Denise

Recente blogposts

Alles weergeven

Alles mogelijk door Christus?!

Het is nogal een tekst: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Je kunt dit vinden in Filippenzen 4:13. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar geloof je dat echt alles mog

Comments


bottom of page